Nova Seu judicial electrònica de Catalunya

Nova Seu judicial electrònica de Catalunya

Al DOGC núm. 7745, de 12/11/2018 s’ha publicat l’ORDRE JUS/183/2018, de 31 d’octubre, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de Catalunya. L’objecte d’aquesta Ordre és crear i regular la Seu judicial electrònica de Catalunya, portal electrònic a través del qual els usuaris poden accedir a la informació, als procediments i als serveis […]