Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya

Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 12 de setembre la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya, amb la voluntat d’assolir els objectius següents: Impulsar una política pública integrada de memòria històrica, de manera que s’actualitzin i harmonitzin les normes vigents, integrant en una sola llei […]