Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya

Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 12 de setembre la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya, amb la voluntat d’assolir els objectius següents: Impulsar una política pública integrada de memòria històrica, de manera que s’actualitzin i harmonitzin les normes vigents, integrant en una sola llei […]

Nova Seu judicial electrònica de Catalunya

Nova Seu judicial electrònica de Catalunya

Al DOGC núm. 7745, de 12/11/2018 s’ha publicat l’ORDRE JUS/183/2018, de 31 d’octubre, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de Catalunya. L’objecte d’aquesta Ordre és crear i regular la Seu judicial electrònica de Catalunya, portal electrònic a través del qual els usuaris poden accedir a la informació, als procediments i als serveis […]