Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 12 de setembre la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya, amb la voluntat d’assolir els objectius següents:

  • Impulsar una política pública integrada de memòria històrica, de manera que s’actualitzin i harmonitzin les normes vigents, integrant en una sola llei la normativa reguladora dels ens públics de memòria democràtica i que, alhora, es pugui disposar d’un marc normatiu clar que millori la coherència i la transparència de la política.
  • Assolir la reparació efectiva de les víctimes i les seves famílies, mitjançant l’ampliació i reconeixements dels seus drets legítims.
  • Garantir el compliment dels principis de la justícia transicional promoguts per les Nacions Unides (dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no repetició).
  • Assegurar la gestió coordinada de les administracions públiques en matèria de memòria històrica, així com, dintre de l’Administració de la Generalitat, la dels diferents departaments que la integren i que resulten afectats per l’àmbit d’aplicació de la norma.

Abans de procedir a la redacció jurídica d’aquesta llei, la Generalitat de Catalunya ha obert un procés participatiu adreçat a les víctimes i familiars de la Guerra Civil i la dictadura franquista, entitats memorialistes i ciutadania en general amb la finalitat de garantir que s’estudien i, si escau, s’afegeixen a la llei tots aquells aspectes que, sobre aquest assumpte, no han estan resolts satisfactòriament fins ara. Podeu participar-hi aportant idees i suggeriments mitjançant l’enllaç al portal Participa gencat.

La consulta pública estarà oberta a les vostres aportacions fins al proper 9 de desembre.