Esteve Advocats

Des de fa més de 25 anys, els nostres serveis jurídics tenen presència a tota la província de Girona.
En un món sovint complicat, la nostra raó de ser és trobar respostes i solucions jurídiques d’una manera clara, entenedora i personal.

En la tramitació de tots els assumptes busquem que el client estigui contínuament informat de la seva evolució, i de forma immediata del resultat i de la forma de concretar l’efectiu compliment dels drets reclamats i assolits en el procediment.

Forma part de la nostra manera d’enfocar la professió explicar sempre molt clarament la situació legal en la que es troba el client, les possibilitats que té, les diferents opcions i conseqüències de cadascuna, el·laborant conjuntament la estratègia més adequada als interessos de cada cas i de cada client.

Des del punt de vista econòmic volem ser molt clars des de l’inici de la relació advocat-client, tancant per escrit l’import dels nostres honoraris i la forma de pagament, evitant així tota mena d’incerteses. Les despeses (Impostos, taxes, desplaçaments, etc) i honoraris d’altres professionals (procuradors, perits, notaris, etc) sempre es detallaran i es pagaran pel client per tal de garantir la transparència dels nostres costos i la relació dels mateixos amb el benefici obtingut. 

L´atenció personalitzada és un element capital per poder afrontar amb èxit les controvèrsies jurídiques. És per això que disposem d´un grup de professionals: mediadors, economistes i advocats per poder atendre qualsevol contingència, ja sigui en l’àmbit administratiu, penal, civil laboral, mercantil. Tot això passa per un bon assessorament i una completa assistència jurídica, un seguiment exhaustiu de tots els tràmits judicials i, sobretot, un tracte personalitzat i proper.

Esteve Advocats
Experiència. Interés. Proximitat