Nova Seu judicial electrònica de Catalunya

Al DOGC núm. 7745, de 12/11/2018 s’ha publicat l’ORDRE JUS/183/2018, de 31 d’octubre, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de Catalunya.

L’objecte d’aquesta Ordre és crear i regular la Seu judicial electrònica de Catalunya, portal electrònic a través del qual els usuaris poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics de l’Administració de justícia a Catalunya. En aquest portal es poden realitzar totes les actuacions, els procediments i els serveis que requereixin l’autenticació de l’Administració de justícia o dels ciutadans i professionals en les seves relacions amb aquesta Administració per mitjans electrònics, així com aquelles altres actuacions que s’hagin inclòs en el seu domini. Des de la Seu judicial electrònica de Catalunya es pot accedir a totes les seus i subseus judicials electròniques creades dins del territori de l’Estat, mitjançant el punt d’accés general de l’Administració de justícia. També es pot accedir a serveis o informacions corresponents a altres organismes públics o corporacions que representin els interessos dels professionals de la justícia, mitjançant la subscripció dels convenis corresponents.

La Seu judicial electrònica de Catalunya és accessible a través de l’adreça http://seujudicial.gencat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.