Serveis

L'experiència, l'interès personal i la proximitat al servei de les persones.

Experiència

En l'advocacía professional.
En el món acadèmic.
En la mediació i resolució de conflictes familiars.

Interès

El nostre principal interès és el seu.

Proximitat

A prop.
Accessibles.
Amb el millor equip de col·laboradors.

 Esteve Advocats

Esteve Advocats

Des de fa més de 25 anys, els nostres serveis jurídics tenen preséncia a tota la província de Girona. En un món sovint complicat, la nostra raó de ser és trobar respostes i solucions jurídiques d'una manera clara, entenedora i personal. L´atenció personalitzada és un element capital per poder afrontar amb èxit les controvèrsies jurídiques. És per això que disposem d´un grup de professionals: mediadors, economistes i advocats per poder atendre qualsevol contingència, ja sigui en l'àmbit administratiu, penal, civil laboral, mercantil... Tot això passa per un bon assesorament i una completa assistència jurídica, un seguiment exhaustiu de tots els tràmits judicials i, sobretot, un tracte personalitzat i proper.

"Lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura" (Saint Thomas d'Aquin, ST, I-II, 91, 2).